Pracuję z osobami zdrowymi doświadczającymi kryzysów oraz osobami cierpiącymi na różnego rodzaju trudności natury psychicznej i somatycznej. 

Do klienta i zgłaszanych przez niego trudności podchodzę całościowo, uwzględniając nie tylko objawy z którymi się do mnie zwraca, ale także szerszy kontekst problemów i tematów, które porusza.

Staram się tworzyć relację opartą na zaufaniu, akceptacji, zrozumieniu – relację, w której będziesz czuł się „bezpiecznie”.

Z uwagi na dotychczasowe doświadczenie i wiedzę, w swojej pracy z uwzględniam również aspekty neuropsychologiczne, mogące mieć wpływ na Twoją sytuację i funkcjonowanie.

Swoją pracę opieram głównie na tzw. podejściu systemowym, z którego staram się czerpać to co najlepsze. Zgodnie z filozofią tego nurtu, wszyscy jesteśmy elementami systemu, wzajemnie na siebie wpływającymi.

Każdy człowiek ma do opowiedzenia inną historię. Jego predyspozycje biologiczne, życiowe doświadczenia tworzą indywidualną konstrukcję psychiczną, umiejscowioną w pewnym kontekście społecznym. Szanując tę unikatowość, terapia systemowa zakłada indywidualne podejście do klienta. Terapeuta nie jest wszechwiedzący, jego zadanie jest z pokorą wsłuchiwać się w narrację pacjenta, zadawać użyteczne pytania, kwestionować nie tylko teorię, ale też samego siebie i swoje myślenie.

Przykładowo depresja – tyle jest rodzajów depresji ilu chorych. Dlatego szanując dorobek nauki w kierunku zdefiniowania i sklasyfikowania „zaburzenia”, największy nacisk kładę na poznanie człowieka i jego niepowtarzalny sposób przeżywania trudności z którymi się zgłasza. 

W indywidualnym podejściu znajduję również uzasadnienie korzystania z innych nurtów.

„Wytrawnymi praktykami są raczej ci, którzy potrafią elastycznie korzystać z zaleceń technicznych, a także - gdy wymaga tego sytuacja kliniczna - postępować wbrew nim, bądź wykraczać poza nie.”

A. Ruth, P. Fonagy

Umów się na spotkanie

Jeśli przeżywasz trudności i czujesz, że potrzebujesz wsparcia w rozwiązaniu aktualnej sytuacji, już teraz umów się na spotkanie.
Krakowska 88 CD/102
Wrocław
Bujwida 34a/8

Wrocław