Nazywam się
Anna Woźnik-Kurasz

Pasja życiowa i chęć pracy z ludźmi zmotywowały mnie do zrealizowania studiów magisterskich – psychologii ze specjalnością kliniczną, na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu i podjęcia szkoleń w kierunku psychoterapii.

Kwalifikacje zawodowe zdobywałam realizując praktyki i staże w: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii WL UJ CM Medycznego w Krakowie. Z kolei w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie  zgłębiałam wiedzę i doświadczenie z zakresu diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej. Pracowałam też w jednym z Dziennych Domów Pomocy Społecznej. 

Obecnie pracuję w  Centrum Neuropsychiatrii Neuromed oraz prywatnie w Pracowni Psychorelacje.

Kompetencje terapeutyczne rozwijam poprzez udział w szkoleniach Wielopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, oraz w Całościowym Szkoleniu Systemowo-Psychodynamicznym Fundacji Kontekst na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie. 

Swój warsztat poszerzam również poprzez udział w szkoleniach.

Dbając o wysoką jakość swojej pracy podlegam stałej superwizji oraz kieruję się Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP), Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP-u oraz członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Zanim zostałam psychologiem, ukończyłam Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i przez wiele lat pracowałam w kilku wrocławskich firmach w roli specjalisty, a później kierownika. 

„Człowiek może wybrać z jakim nastawieniem podejdzie do dowolnej zaistniałej sytuacji, może wybrać swoją własną drogę i to jest ostatnia wolność, jaka człowiekowi została.”

Viktor Frankl

Dlaczego psychorelacje

Trudności z którymi się mierzymy, zawsze w jakimś stopniu dotykają sfery relacji: relacji z sobą, relacji z innymi. Terapia jest procesem, który zachodzi w drodze wzajemnych oddziaływań między pacjentem a terapeutą.

Metody pracy

Do klienta i zgłaszanych przez niego trudności podchodzę całościowo, uwzględniając nie tylko objawy z którymi się do mnie zwraca, ale także szerszy kontekst problemów i tematów, które porusza.

Szkolenia
konferencje

Jednym z obowiązków psychologa, wpisanym w Kodeks Etyki zawodowej jest ciągłe doskonalenie i poszerzanie wiedzy. Misję tę – zgodną z moimi wartościami realizuję poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach.