Metody pracy

Dlaczego Psychorelacje

Terapia jest procesem, który zachodzi w drodze wzajemnych oddziaływań między pacjentem a terapeutą.
Pomoc psychologiczna wrocław

Oferta

Pracuję z osobami zdrowymi doświadczającymi kryzysów oraz osobami cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia natury psychicznej i somatycznej. Do klienta i zgłaszanych przez niego trudności podchodzę całościowo.
poradnictwo i wsparcie psychologiczne

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne i wsparcie dedykowane jest osobom, które znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej (śmierć, rozwód, choroba), spotkały przeszkodzę, która wydaje się „nie do przeskoczenia”, mają wrażenie, iż nie mogą pójść do przodu bądź praca czy relacje w rodzinie przysparzają im trudności.

Psychoterapia
indywidualna

Psychoterapia jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych. Oparta jest na relacji klienta z terapeutą, budowanych w ramach cyklu indywidualnych spotkań.

Psychoterapia indywidualna
psychoterapia par pracownia psychologii i psychoterapii

Psychoterapia
par

Terapia par jest szczególną formą pomocy skierowaną do małżeństw lub osób pozostających w innym związku partnerskim, przeżywających kryzys i narastające nieporozumienia. Jej celem jest  zdiagnozowanie problemów pojawiających się w związku, odnalezienie ich przyczyn i odkrycie mechanizmów działania.

Neurorelacje - diagnoza i rehabilitacja funkcji poznawczych

Celem diagnozy neuropsychologicznej jest kompleksowy opis funkcjonowania pacjenta w zakresie funkcji poznawczych: uwagi, pamięci, funkcji wzrokowo przestrzennych, funkcji wykonawczych.

Neurorelacje - diagnoza i rehabilitacja funkcji poznawczych

Umów się na spotkanie

Jeśli przeżywasz trudności i czujesz, że potrzebujesz wsparcia w rozwiązaniu aktualnej sytuacji, już teraz umów się na spotkanie.
Krakowska 88 CD/102
Wrocław
Bujwida 34a/8
Wrocław